Dagsorden til generalforsamling 1/3-2023 kl. 17.00. 

DAGSORDEN

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Godkendelse  af dagsorden
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Godkendelse af årsrapport for 2022
  5. Valg til bestyrelsen
  6. Eventuelt   

Send en mail til hej@hipporun, hvis du ønsker at deltage.