Indkaldelse af medlemmer af HIPPO RUN til 
generalforsamling 29/3-2021 kl. 17 online på Teams. 

DAGSORDEN

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Godkendelse  af dagsorden
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Godkendelse af årsrapport for 2020
  5. Valg til bestyrelsen
  6. Eventuelt   

Send en mail til hej@hipporun, hvis du ønsker at deltage online.