Dagsorden til generalforsamling 30/3-2021 kl. 17.00. 

DAGSORDEN

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Godkendelse  af dagsorden
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Godkendelse af årsrapport for 2021
  5. Valg til bestyrelsen
  6. Eventuelt   

Send en mail til hej@hipporun, hvis du ønsker at deltage.