Indkaldelse af medlemmer af HIPPO RUN til
generalforsamling 10/3-2020 kl. 17 på Frederiksberg.

DAGSORDEN

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Godkendelse  af dagsorden
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Godkendelse af årsrapport for 2019
  5. Valg til bestyrelsen
  6. Eventuelt  

Send en mail til hej@hipporun, hvis du ønsker at få adresse for afholdelse tilsendt.